תיכנון מבנה

תיכנון מבנה היינו תחום מאוד מורכב, תפקידו של המתכנן להבין את הדרישות והצרכים של בעלי המבנה ולתכנן את המבנה בהתאם, תיכנון מבנה צריך לקחת בחשבון גם את נושא הטופוגרפיה והאקלים של האזור, התיכנון גם צריך להיות לפי התקציב של בעלי המבנה, לכן בתיכנון מבנה צריכים להילקח הרבה חישובים ושיקולים בכדי להגיע לתיכנון מבנה מוצלח.

תגובות