תוכניות

במהלך התהליך של בניית מבנה ישנם שני סוגים של תוכניות, תוכניות הגשה ותוכניות עבודה, תוכניות הגשה הינם לצורך הגשה לאישור הועדה לתכנון ובניה שפועלת באותו אזור, אנשי המקצוע קוראים לתוכניות הגשה גרמושקה, סוג נוסף של
תוכניות הינם תוכניות עבודה אלו בעצם התוכניות המקצועיות של המבנה כלומר התוכניות שלפיהם תתבצע העבודה - הבניה של המבנה.
בהתחלה מוגשות תוכניות ההגשה לאישור הועדה ולאחר שהועדה מאשרת את התוכניות מכינים את תוכניות העבודה. 

תגובות