תהליך הבניה וזמנים

מרגע שכל האישורים התקבלו מתחיל תהליך הבניה:
* ניקוי השטח וסימון מתווה יסודות, מתווה יסודות היינו סימון על גבי האדמה שלפיו יודעים איפה צריך לצקת יסודות  
   למבנה , את הסימון מבצע מודד.
* שלד, לפי מתווה היסודות חופרים ויוצקים בטון עבור יסודות המבנה, לאחר ממשיכים את בניית שלד המבנה.
   בשלב הזה הזמנים מיוחסים לכמות היציקות שישנם במבנה מכוון שלכל יציקת בטון מתווסף זמן של אשפרה,
   אשפרה הינה הרטבת הבטון בכדי שייתיבש יותר לאט דבר שמשפר את החוזק שלו.
   במקביל גם דואגים להעברת קווי ביוב למבנה.
* חציבות, ברגע שהשלד מוכן מתחיל להעביר במבנה צנורות עבור חשמל, אינסטלציה, תקשורת... חלק מהצינורות
    מועברים על גבי הריצפה וחלק נחצבים ומועברים בקירות, חשוב שהצנרת תועבר בצורה מקצועית בכדי שבמקרה ותהיה
    תקלה בעתיד יהיה קל לזהות את הצינור שצריך בו לטפל.
* חלונות עיוורים, אלו מסגרות של חלונות ודלתות שאותם מניחים בפתחים בכדי לשמור על צורה וגודל הפתח.
* טייח וגמרים, את הקירות והתקרות מטייחים ואז צובעים, מרצפים את הריצפה והקירות במקלחות ובשרותים,
   מתקינים שיש בחלונות, מתקינים את החלונות והדלתות, ברגע שאפשר שהפתחים סגורים מתקינים כלים סניטרים
   וארונות מטבח.
*גמרים סופיים, איבזור המטבח מבחינת מקרר, תנור ...., התקנת מתגים, מנורות,... ואז ניתן לנקות ולהכניס את הריהוט
  למבנה.
* לפני כניסת הדיירים למבנה מנקים בחוץ את כל חומרי הבניין שנותרו ומכינים תשתית לגינה.

דברים שעלולים לעקב את התהליך הינם:
אם אחד מבעלי המקצוע מתעכב מכל מיני סיבות בהתחלת או בסיום הבניה.
אם הדיירים מתעכבים בבחירת האלומניום, הריצוף או כל דבר אחר.

תוכניות טובות מקלות על תהליך הבניה ומאפשרות בניה יותר איכותית ומהירה, בהצלחה!!

תגובות