היתר בניה

ישנם מספר שלבים שצריך לעבור מהרגע שמחליטים לבנות בית או להרחיב בית קיים, אחד מהשלבים הוא שלב הוצאת היתר בניה, הוצאת היתר בניה היינו שלב מהותי וחשוב, שלב שאי אפשר לדלג עליו.

שלב הוצאת היתר בניה הינו לאחר סיום התכנון, תחילתו בהגשה לוועדה של בקשה להיתר וסיומו בהיתר בניה,
נשמע שלב פשוט וקצר בפועל השלב הזה יותר מורכב וארוך, מדובר על בקשה להיתר שעולה לדיון בוועדה לבניה שאליה שייך המגרש שלגביו מוגשת הבקשה, כל וועדה וההתנהלות שלה לגבי קצב העלת הבקשות לדיון,
לאחר העלת הבקשה לדיון ישנו גליון דרישות.

גליון דרישות מוצא על ידי הוועדה ובו מופיע אלו דרישות כבר בוצעו ואלו דרישות יש לבצע בכדי לקבל היתר בניה.
הדרישות שמופיעות בגליון הדרישות מחולקות למספר סוגים, דרישות לקבלת אישורים מרשויות, רשויות כמו
כיבוי אש, הג"א, רשות העתיקות, .... בהתאם להחלטת הוועדה.
סוג נוסף של דרישות הינם דרישות כספיות, היטל השבחה, אגרה לוועדה, ... בהתאם להחלטת הוועדה.
סוג נוסף של דרישות הינם דרישות שרטוטיות, לעדכן את השרטוטים של הבקשה להיתר בהתאם להערות הוועדה.

ישנם מספר גישות בתחום האדריכלות לגבי גליון הדרישות, ישנם אדריכלים שמטפלים בכל הדרישות של האישורים מהרשויות, הם דואגים להכין את החומר הנדרש בכדי לקבל אישורים מהרשויות שמופעיות בגליון הדרישות, הם ניגשים לרשויות ומטפלים בכל הנדרש עד לקבלת אישור מהרשות, ישנם אדריכלים שמטפלים בדרישות מרשויות מסויימות ומרשויות אחרות הלקוחות מטפלים בקבלת האישורים, ישנם אדריכלים שאת כל הטיפול בקבלת אישורים מהרשויות מעבירים לטיפול הלקוחות, כדי לקחת את הנושא הזה בחשבון שבוחרים לעבוד עם אדריכל, ישנם שיקולים לכאן ולכאן לגבי כל אחת מהגישות, כל אדיכל עם הגישה שנכונה עבורו וכן כל לקוח והגישה שנכונה עבורו.

לאורך השלב ניתן לבדוק מול הוועדה לבניה אלו דרישות כבר מולאו, לאחר מילוי כל הדרישות שמופעיות בגליון הדרישות, הוועדה לבניה מכינה היתר בניה, ההיתר מאשר את הבקשה שהוגשה ואפשר להתחיל להתקדם לשלב תוכניות עבודה ולבניה...

תגובות