אדריכלות ושרטוט בניין: מעבר מבנים מדור לדור

אדריכלות ושרטוט בניין: מעבר מבנים מדור לדור: בשנים הראשונות כשהוקמו הקיבוצים החברים היו חדורי אידאולוגיה והאמינו בלב שלם בדרכם, הסיסמא שכל אחד נותן כפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו הייתה כד...

תגובות