מיגון בתים בקיבוצי הצפון

בשנות התשעים הוספו לחלק מבתי הקיבוצים בצפון חדרי בטחון אשר סופקו על ידי משרד הביטחון כחלק מהמחשבה להקל
על חיי תושבי הצפון, הריצה למקלטים והשהייה הממושכת בהם הייתה לעתים משימה מאוד מורכבת ובעייתית למשפחות.
חדרי הביטחון הוצמדו לבתים בקיבוצים והפכו לחדר נוסף בבית, מכוון שבתי הקיבוצים היו קטנים בעקבות אורך החיים
הקיבוציים היה קושי במיקום החדרים, לעתים נוצרו מצבים של מעבר לחדר בטחון מתוך חדר בעקבות אילוצים,
למשפחות זה היה תוספת משמעותית הן תוספת במרחב מחייה והן תוספת במיגון ביתם.

עם השנים חדרי הביטחון איבדו מרמת מיגונם בעקבות השינויים שחלו באזור מסביב למדינתנו, טילים מתוחכמים, אלמנטים
כימיים ואחרים, במקום חדרי בטחון הופיעו הממ"דים, הממ"דים הנם המיגון המומלץ מבחינת פיקוד העורף כיום לבתים פרטיים בקיבוצים, הממ"דים משולבים כמו חדרי הביטחון כחדר נוסף בבתים הקיבוציים, בממ"דים משולבים אלמנטים
אשר אמורים לעלות את רמת המיגון של הבית, אלמנטים כמו מערכת סינון אוויר, דלתות וחלונות לפי הנחיות מיוחדות,
עוביי תקרות וקירות, הכל מתוך התבוננות ומחשבה על יצירת המיגון המרבי למשפחות.

קיבוצי הצפון מחולקים לישובים קדמיים ועורפיים בהתאם להגדרות פיקוד העורף, בהתאם לכך מתוכננים הממ"דים,
ממ"ד קדמי וממ"ד עורפי, ישנם מספר הבדלים בנהם, הבדלים בעוביי הקירות והתקרות, הבדלים בנושא קיר מגן על הדלת,
הכל בהתאם להוראות פיקוד העורף.

הרבה חברי קיבוץ בוחרים להוסיף לבתהם ממ"דים, חלקם מתוך צורך בחדר נוסף וחלקם מתוך רצון שבביתם יהיה ממ"ד,
כל בית והסיפור המיוחד של המשפחה שחייה בו.

בתכנון תוספת ממ"ד לבית קיבוצי קיים נדרש לקחת בחשבון החיבור בין הממ"ד לבית, חיבור שיאפשר לממ"ד להשתלב
באורך חייה המשפחה בצורה הכי מתאימה, התחשבות בנגישות שיש למיקום שבו רוצים לבנותו, השתלבותו במבנה בצורה
נכונה מבחינת כיווני איום שמוגדרים על ידי פיקוד העורף ומבחינת השכנים.

נושא הוספת ממ"דים לבתי הקיבוצים היינו תחום שלם ומעניין, תחום שמטרתו שיפור אורך חיי המשפחות מבחינת
מיגון ביתם בקיבוץ.תגובות